Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj 2024 aktuality

 
 
ZPRAVODAJ 2024
 
 
 
Výbor ZO přeje všem svým členům i jejich rodinám v roce 2024
 
stálé zdraví, mnoho spokojenosti a pohody.
 
 
 
Vážení členové!
 
 
Ve zpravodaji najdete opět pouze základní informace. Více aktualit najdete vždy na internetu na naší: www.spcchzo-trebic.cz a na nástěnce ZO SPCCH v budově Komunitního centra Třebíč, Smrtelná ulice, kde máme kancelář. Úředním dnem je pracovní středa. Od 9,00 - 10,30 si můžete v kanceláři vyřídit různé záležitosti (přihlášky na zájezdy, placení příspěvků, aktuální informace apod). Stále platí, že výbor je ochoten pomoci řešit vaše problémy. Doporučujeme využívat elektronickou poštu na naší emailové adrese: spcchzotr@centrum.cz. 
 
 
V roce 2023 se konalo hodně hezkých společných akcí v rámci projektu Zkvalitnění a usnadnění života seniorů pohybem a vzděláváním. Oživit jednotlivé akce si můžete prohlédnutím našich internetových stránek nebo nahlédnutím do velmi hezké kroniky ZO. Z každé akce máme zpracovanou fotodokumentaci s výstižným komentářem. 
 
 
 
 
 
 
 
Organizační záležitosti:
⦁ Opět připomínáme nejdůležitější základní povinnosti našich členů:
⦁ Nejpozději do 8. března 2024 zaplatit roční členský příspěvek ve výši 200.- Kč. Úhrada bude provedena prostřednictvím úsekových důvěrníků, mimotřebíčtí u pí. Divišové v úřední den v kanceláři, případně na výroční členské schůzi. Po zaplacení bude předán Zpravodaj 2024 a členská známka na rok 2024. Zájemce, který bude přijat do ZO ve druhém pololetí roku, zaplatí 100,- Kč.
⦁ Zúčastnit se výroční členské schůze a po příchodu se nechat zaevidovat u prezence. Na schůzi bude zajištěno občerstvení za poplatek 120, - Kč. Po ukončení oficiální části schůze bude k tanci a poslechu hrát živá hudba. 
⦁ Schůze výboru ZO se konají ve středu od 10.00 hod. a to 7.února, 6. března, 10.dubna, 15.května, 12.června, 11.září, 9. října, 6. listopadu a 11. prosince. Porada celého vedení ZO tj. výboru, kontrolní komise, kronikářky, úsekových důvěrníků a hostů bude v pátek 6. prosince ve 14.00 hodin v KC Moravia.
⦁ Cvičení, která se budou konat v tělocvičně Komunitního centra, vyžadují přezutí do vlastních přezůvek.
⦁ Vycházky a výlety do okolí Třebíče. Na tyto akce se nebude přihlašovat – stačí přijít v určený termín na místo srazu a odtud se pojede autobusem, vlakem či pěšky do cíle.  
⦁ Zájezdy a pobyty. Přihlášení a úhradu na zájezd  do Rajských zahrad  Rakousko je možné každou středu od 6.3.2024 v úřední hodiny od 9.00 do 10.30 hod. Na zámek Lysice od 7.8.2024 včetně úhrady je možné v úřední hodiny každou středu . Termíny přihlášení a úhrady rekondičních pobytů budou oznámeny na výroční členské schůzi, uvedeny v aktualitách na našich internetových stránkách a vyvěšeny na nástěnce. V ceně rekondičních pobytů je zahrnuta doprava, ubytování a plná penze. Cena nezahrnuje úhrady případných zájezdů a návštěv památek a placených zajímavostí. Při odhlášení ze zájezdu bude vrácení uhrazené částky individuálně posuzovat výbor ZO v návaznosti na důvod odhlášení. Prioritou je povinnost nalezení náhrady odhlašujícím se členem. Rekondiční pobyty zajištuje okresní organizace SPCCH. Pobyty je možné zaplatit převodem na účet OO SPCCH č.ú.2201444563/2010do kolonky napište vaše příjmení a uveďte pobyty. Rekondiční pobyty zajišťuje základní organizace je možné platit převodem na účet ZO SPCCH č.ú.2601420755/2010.
Upozornění: OV ani ZO nezajišťuje na jednotlivé akce, tj. vycházky, výlety, zájezdy a rekondiční pobyty pojištění účastníků. Každý účastník je povinen si uzavřít vlastní úrazové nebo životní pojištění.
⦁ Cvičení. Každou středu od 14.00 – 16.00 hod. je zajišťováno rekondiční cvičení v Komunitním centru. 
⦁ Půjčování věcí.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Členům ZO se nabízí možnost zapůjčení přístrojů a věcí (za mírný poplatek) a to vždy v úřední den, tedy ve středu od 9.00 do 10.30 hodin.
⦁ měřič krevního tlaku 10.- Kč na 14 dní
⦁ sada na petangue 10.- Kč na týden
⦁ pár holí na kondiční chůzi 10.- Kč na týden
⦁ sada finské kuželky 10,- Kč na týden
 
 
 
 
 
Funkcionáři ZO SPCCH Třebíč
 
předseda: Oldřiška Pavlíčková telefon 732800785
místopředseda                   Marie Divišová        telefon 721613782
hospodářka: Jana Pohořelická telefon 736610894  
it Rostislav Dolejš      telefon 732245008
členové            Alena Dolejšová     telefon 737132318
Anna Tomková
předseda RK Marie Řídká
člen RK Jaroslava Holbová
člen RK Marie Meluzínová
kronikářka: Mgr. Květa Dohnalová 
cvičitelka: Jarmila Kopečná
 
Úsekoví důvěrníci: 
Eva Bártová, Stanislava Dvořáková, Marie Divišová, Květoslava Dohnalová,  Ludmila Jalůvková, Zdeňka Jurová, Miloslava Krátká Zdeňka Máchalová, Zdeňka Marečková, Miluše Píšová, Jitka Vaňková.
Úsekovým důvěrníkům děkujeme za jejich celoroční dobrovolnou a bezplatnou práci. Jako poděkování za jejich činnost mají přednostní právo na pobyty.
 
Přihlášení a úhrada pobytů 2024
Zápisy se provádějí ve středu od 9.00hod. v kanceláři ZO v Komunitním centru ve Smrtelné ulici výhradně ve vyhlášených termínech. 
⦁ LUHAČOVICE-bude upřesněno
⦁ PIEŠŤANY-při přihlašování je nutné předložit občanský průkaz a znát poštovní směrovací číslo bydliště (zahraniční destinace)
⦁ PODĚBRADY 2 termíny zápis i  zaplacení pobytu 3.4.2024
⦁ SLATINICE -zápis i zaplacení pobytu 20.3.2024 
⦁ .Sezimovo Ústí-zápis 27.3.2024
      U rekondičních pobytů v roce 2024, které zajišťuje okresní organizace SPCCH, budou v případě velkého zájmu při přihlašování jednotlivých pobytů upřednostněni zájemci, kteří se v uplynulém roce uvedeného pobytu nezúčastnili.
      Termíny zápisů rekondičních pobytů Okresní organizace:
       Piešťany-28.2.2024
       Luhačovice-13.3.2024
       Sezimovo Ústí-27.3.2024
Veškeré informace k pobytům budou poskytnuty při přihlášení.
 
 
Plán akcí na rok 2024
 
Datum čas akce Pořádá místo
15.2.2024 14.00 Výroční členská schůze Z O Centrální  jídelna
7.3.2024 14.00 Člověče nezlob se Z O KC Moravia
18.4.2024 13.00 Jarní posezení Z O KC Moravia
2.5.2024 Moravské Budějovice Muzeum Z O AN
12.5.-17.5. Piešťany Mareček 777976183 Okresní organizace AN
30.5.2024 Zážitkové zahrady Rakousko Z O AN
červen 14.00 Sportovní odpoledne Z O Domov seniorů man..Curierových
22.6-29.6 Luhačovice Vidláková 604904137 Okresní organizace AN
21.7.-27.7 Poděbrady Z O AN
27.7.-2.8. Poděbrady Z O AN
12.8-17.8. Sezimovo Ústí Mareček 777976183 Okresní organizace AN
19.8.-25.8. Slatinice Z O AN
12.9.2024 Zámek Lysice Z O AN
27.9.2024 13.00 Den seniorů Z O KC Moravia
29.10.2024 14.00 Podzimní členská schůze Z O Centrální jídelna
6.12..2024 14.00 Setkání ZO s důvěrníky Z O KC Moravia
 
 
     
Datum a ceny pobytů budou upřesněny po podepsání smluv s ubytovateli.
                                                     
 
 
V Třebíči dne 30. 11. 2023                     Oldřiška Pavlíčková