Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třebíč-N.Říše-Telč-Roštejn

19. 5. 2011

V 8.05 hod. jsme dne 17.5.2011 vyjížděli z AN až na dva účastníky (kteří se  zapomněli doma) s p. řidičem Mikešem na zájezd s upravenou  trasou   Třebíč - Želetava-Krasonice-Nová Říše-Telč -Roštejn. Předpověď počasí  " odpoledne i slunečno " vyšla. V Želetavě přistoupila p. Frant. Pelikánová, uč. MtŠ v.v., která nás  na trase do Nové Říše informovala o památkách a  přírod. zajímavostech a zařídila pro nás otevření kaple na Humberku.  První zastávka před Krasonicemi-výstup na posvátný kopec Humberk,  mariánské poutní místo. U kaple Panny Marie nás čekal p. Lojda z Krasonic  a umožnil nám prohlídku kaple, kterou dal postavit r.1664 hrabě Karel  Maximilián z Thurnů jako poděkování za uzdravení. Protože původní  kaple nestačila prostorově návalu poutníků byla v roce 1901 postavena  za pouhých 5 měsíců nová kaple.Při její výstavbě byla objevena ve skále  vyhloubená studánka s vodou,která zachránila hraběti zrak. Obdivovali  jsme zachovalost polychromované výmalby, do níž byla přidávána syrová  vejce, okna s barevnými vitrážemi, oltář, ale i informaci o pečlivě vedených  záznamech o příjmech a vydáních souvisejících s výstavbou. Vzpomínkou  oživila účastnice zájezdu p. Marie Doležalová pocházející z Krasonic,  která jako děcko pomáhala při vysazování aleje kolem cesty na Humberk.

V 9.30 hod.jsme přijeli  do Nové Říše, nevelká obce obtékané říčkou  Vápovkou, kde se kdysi rýžovalo  zlato. Po předchozí domluvě s opatem  premon. kláštera p. Marianem Rudolfem Kosíkem nás už očekával právě  odmaturovaný Jan Novák, který nás jako průvodce se zajímavým a  poutavým výkladem provázel. Z historie premonstrát. kláštera - období  rozkvětu kláštera přerušováno v průběhu let požáry, rozbroji, válkami i  osobními katastrofami. Založen byl r.1211  a řádu premonstrátů vrácen v r.1991.

Prohlídka nezajímavějších částí kláštera ,cenné knihovny, hudebního sálu,  sálů osobností s expozicemi dokumentující  život a dílo význam. osobností  mezi než patřil např. básník Otokar Březina, skladatel Jan Novák, hudebníci  Pavel a Antonín Vraničtí ( ukázka z jejich hudeb. tvorby). Kostel s. Petra   a Pavla nás zaujal svými freskami od J.L.Krackera, křížová cesta od  Frant.Bílka, bohatě vyřezávaná kazatelna, kaple sv.Anny. Ocenili jsme  milé přijetí v době vrcholících příprav na oslavy 800 let od založení, i hru  mladého průvodce na varhany.

Po prohlídce trvající 1,20hod., zakoupení pohledů, upomínkových předmětů,  naše putování pokračovalo do Telče. Cesta s objížďkou na centrál.  parkoviště, kde nás očekávala vlídná pí.Maříková,která nás provázela  Telčí. Prohlídka pamětihodností - historie města a domů na náměstí  Zachariáše z Hradce s kašnami a Mariánským sloupem Po téměř  1,5 hodinové prohlídce historických zajímavostí měli účastníci možnost  individuálního programu-oběda a návštěvy dalších pamětihodností města  - zámeckého parku s klasicistním skleníkem , nádvoří zámku a zahrady  s arkádami, možnost shlédnutí expozice historických hraček v zámecké  galerii  a další dle vlastního výběru. Pěkného počasí využili mnozí k  odpočinku  v zeleni  parku u vody...

 V 15hod. odjezd na hrad Roštejn, průvodkyně p. Vaníčková .Většina  účastníků se rozhodla absolvovat obě prohlídkové trasy o historii hradu,  tj. obrazárna, erbovní a biskupský sál, prostory věnované práci keramiků, cínařů, kameníků, řezbářů  / 7 metrový betlém/. Následovala prohlídka  kaple, sbírek trofejí a zbraní, prohlídka botanických sálů a závěrem i  výstava strašidel českých zemí.  Část odvážných účastníků vystoupilo  i na 28 metrů vysokou věž.

Zpáteční cesta přes Třešť,Stonařov,Kněžice,Okříšky  s dojezdem  do Třebíče v 18 hod.

Akce byla dobře připravená i organizovaná (díky místopředsedkyni ZO   Mgr.Vrbkové) a díky disciplinovanosti všech účastníků vládla  všeobecná spokojenost.