Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled akcí rok 2010

11. 3. 2011

Naše aktivity v roce 2010 jsme zahájili ve středu 13. ledna další cestopisnou přednáškou cyklu "Poznáváme svět". Tentokrát nám o své cestě do Kanady přednášel náš člen Josef Navrátil. Poutavou formou nám vyprávěl o svých zážitcích z nevšední dovolené po zemi, kde není problém potkat ve dne medvěda či jelena a kde je možné poznávat i minulost naší planety v muzeu dinosaurů.

 Ve středu 20. ledna 2010 uskutečnil výbor naší ZO novou akci, jíž byla 1.diskotéka pro starší a pokročilé (věkem). V Malém sále hotelu Atom v Třebíči se sešlo téměř 40 našich členů, aby si užili společenského tance a zábavy při hudbě, kterou jim nabídli pánové Petz a Bukovský. Diskotéka se vydařila ke spokojenosti všech a další se uskuteční již za 4 týdny.

 Pouhé dva dny po naší 1.diskotéce jsme se v pátek 22. ledna 2010 sešli v naší tělocvičně na našich 3. Zpívánkách. Původním záměrem bylo si zazpívat na texty, promítané diaprojektorem, při hudbě reprodukované přes počítač. Leč technika si "postavila hlavu" a nefungovala podle záměru a tak jsme zvolili náhradní repertoár a společně jsme si zazpívali písničky  z "babiččiny krabičky", které nikdy nezklamou. Došlo i na písničky z našeho raného mládí. Byla to vydařená akce a většina přítomných se shodla, že budeme ve Zpívánkách pokračovat.

 

Ve středu 27. ledna se sešlo 27 našich členů na promítání filmového záznamu z finále našeho grantového projektu "Pohybem ke zdraví 2009". Film připravila Miluška Mrvková a při jeho sledování v nás navodil  příjemnou a veselou náladu při vzpomínkách na podařenou akci, na níž jsme všichni bavili všechny a především sebe.

 Letošní promítání cestopisných a dokumentárních filmů a fotografií bylo ukončeno 10. února a s krásami Švýcarska nás seznámila naše cestovatelka Miluška Mrvková.

 Ve středu 17. února jsme se sešli v kavárně hotelu Atom na druhé "Diskotéce pro starší a pokročilé", abychom si při hudbě Ludvíka Petze a Jana Bukovského zatančili při šlágrech našich mladších let. Tentokrát byla atmosféra ještě veselejší, než u premiérové akce v lednu, a na parketu bylo neustále plno, což potěšilo muzikanty a organizátory. Jen mužů na tanec bylo málo, ale to jen dokresluje skutečnost, že muži tvoří pouze 30% členů naší ZO.

 Již 2. "Zpívánky 2010" (jako součást grantového programu) v letošním roce se uskutečnily v pátek 19. února a sešlo se na nich 18 našich členů. Poprvé jsme zpívali písničky podle zpěvníku, který jsme si vyrobili svépomocí, abychom se znalostí textu získali větší jistotu při zpěvu. Vládla příjemná družná atmosféra a některé písničky - přestože jsme je zpívali společně úplně poprvé - se nám podařilo zazpívat velice dobře.

Středa 24. února byla dnem, kdy skončila knoflíková soutěž, kterou jsme organizovali ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč, a účastníci odevzdávali svoje práce. Těch se nakonec sešlo 51 a do soutěže postoupilo 50 prací. Pouze jediná práce neodpovídala zadání soutěže. Odpoledne hodnotila odevzdané práce nezávislá porota - ani jedna členka poroty není naší členkou a nikdo neznal autora prací, protože každý výtvor měl pouze registrační číslo. Původně měla porota vybrat 5 nejlepších prací bez určení pořadí, ale na její naléhání bylo nakonec vybráno 6 prací a jejich autoři budou odměněni na výroční členské schůzi. Ve fotopříloze můžete sami posoudit úroveň soutěžních prací a oprávněnost volby poroty. Výbor ZO SPCCH Třebíč děkuje všem účastníkům soutěže i hodnotící porotě za výborný průběh nevšední akce.

 V pátek 12. března 2010 jsme se sešli v sále Domu zahrádkářů v Třebíči na výroční členské schůzi naší základní organizace, abychom zhodnotili rok 2009 a projednali naše plány pro rok 2010. Loňský rok byl v historii ZO zřejmě nejúspěšnější. Podařilo se uskutečnit 20 společných akcí (nepočítaje schůze), jichž se zúčastnila téměř tisícovka lidí. Letos máme obdobné plány. Navíc i ve svízelných ekonomických časech se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet a tak pouze malý zájem členů o rehabilitační pomůcky kazil dobrý dojem z naší práce.

Za dlouholetou práci pro naši ZO poděkoval předseda Miloslavě Krátké a Ludmile Kameníkové a předal jim kytičku. Po zprávách výboru a revizní komise shlédli účastníci schůze nadšené taneční vystoupení seniorů o.s.PERNULA (pod vedením Milušky Mrvkové), kteří zatančili polku a mazurku. Potom byla vyhodnocena "Knoflíková soutěž" a autorům vyhodnocených prací předala věcné ceny Jana Kutílková, která byla členkou poroty. Všechny práce byly na schůzi vystaveny.

Potom - již podle tradice - zahájil svoji hudební produkci Ludvík Petz a objektivně má velkou zásluhu na tom, že tentokrát byla nálada přítomných na výborné úrovni a při oznámení konce akce se valné části domů moc nechtělo. Ale platí, že v nejlepším se má přestat (aby zůstal dobrý dojem) a také není všem dnům konec (a lidé se budou těšit na další naše akce).

Za krásného jarního počasí byl ve čtvrtek 18. března 2010 zahájen náš grantový projekt "Pohybem ke zdraví 2010". U hlavní pošty se sešlo celkem 59 členů ZO, aby absolvovalo 1.etapu projektu, jíž byla vycházka přes Hrádek a Židovské město k třebíčskému zámku. Cesta je vyznačena v mapce. Nutno vyzdvihnout zejména výkony p.Hlinkové a Šírové, které zvládly cestu navzdory svému zdravotnímu a věkovému hendikepu. Ani jeden účastník nevyužil možnosti přijít rovnou k Bazilice. Zřejmě proto, že za účast na procházce bylo 30 bodů. Na Hrádku jsme pořídili společné foto. Hlavním bodem akce byla prohlídka Baziliky sv.Prokopa. Měli jsme možnost prohlédnout si vnitřek krásné stavby a také její kryptu. Zajímavostí bylo, že venkovní teplota byla kolem +10°C, ale teploměr v Bazilice ukazoval pouhé +2°C.

 Vinný sklep "U Otíka" (Znojmo - Sedlešovice) dne 19. března 2010

 V úterý 30. března se 31 našich členů vypravilo linkovým autobusem  "Za bledulemi do Štěměch". Po prohlídce tvrze ve Štěměchách jsme procházkou došli do Dašova, kde jsme skutečně narazili na velké plochy nádherně kvetoucích bledulí. Ochutnali jsme také vodu ze studánky Dr.Hobzy a pokračovali k dašovskému mlýnu "U Mašterů". Tam jsme se setkali s jeho obyvatelkou - výtvarnicí a fotografkou paní Mastnou, jejímiž objekty tvorby jsou zejména zvířata. Potom jsme se vrátili do Štěměch, a na autobusové zastávce se u nás zastavila místní starostka paní Marie Báňová, která nás pozvala na Obecní úřad a obdarovala Almanachem k 750. výročí založení Štěměch a jinými informačními materiály. Našemu výletu mimořádně přálo i počasí - bylo teplo a  hřálo nás jarní sluníčko.

 Ve středu 31. března se uskutečnila 3. diskotéka pro starší a pokročilé (věkem). Přestože byla účast menší, než obvykle, nálada byla výborná ! Na své si přišli i oslavenci, kteří právě slavili své narozeniny a nakonec jsme se rozcházeli s přáním, že se na podzim sejdeme na pokračování diskotéky.

 Náš grantový projekt "Pohybem ke zdraví 2010" pokračoval 2. etapou, jíž byla soutěž v nordic walkingu. V Libušině údolí se nás sešlo 47 a mezi muži byl nejrychlejší Ing.Josef Kašpárek časem 4 minuty a a 2 sekundy, mezi ženami Věra Kouřilová časem  4:23. V přepočtu na body získali nejvíce bodů Pavel Píša (115) a Věra Kouřilová (112).

 V úterý 13. dubna již od rána vytrvale pršelo a déšť provázel 49 našich členů po celý zájezd do Znojma. Nejsme však z cukru a podle plánu jsme absolvovali 90 minutovou procházku po znojemských památkách s průvodkyní. Poté jsme měli 2 hodiny volna na oběd a po něm jsme sestoupili do znojemského podzemí, kde nás provázel a poutavě vyprávěl vtipný průvodce. Dalšími průvodci našeho zájezdu byli pracovníci Znovínu, kteří nám ukázali největší křížový sklep na světě v Příměticích a potom nás ukázali jejich prostory v Louckém klášteře. Prošli jsme muzejní částí, nádhernou obrazovou galerií, slavnostními sály a skončili jsme v klášterním sklepení, kde jsme ochutnali špičková vína ze Znovína. Na závěr jsme navštívili i podnikovou prodejnu a koupili si pár tekutých suvenýrů v lahvích. Potom už nás řidič p.Tretera bezpečně odvezl. Nohy nás sice bolely, ale dobrou náladu nám nepokazilo ani počasí.

 Ve čtvrtek 15. dubna se 21 našich členů vypravilo za konikleci do Trnavy. Bylo však chladno a drobně poprchávalo a tak se i květiny schoulily a neukázaly se nám ve své plné kráse. Potom jsme vyrazili na přátelskou návštěvu na chatu manželů Krátkých k rybníku Opatůvka. Tam jsme si opekli buřty či klobásy (podle zásob účastníků), poseděli a popovídali u kávy a čaje v teple chaty. Prohlédli jsme si zrekonstruovaný rybník a vyrazili pěšky do Třebíče. Podle krokoměrů jsme každý urazili přes 10 tisíc kroků. Slušný výkon !

 Celkem 68 startujících (což je nejvyšší počet v historii našich grantových projektů) přišlo v úterý 20. dubna ráno k autobusu, který nás všechny odvezl do Mastníka. Tam byla zahájena 3. etapa letošního grantového projektu "Pohybem ke zdraví 2010" a tím byl turistický pochod do Slavic. Za pěkného jarního počasí jsme se přes pole a lesy vydali do Slavic, kde v "Hospodě Na Kovárně" je tradiční cíl akce a kde nám stihli připravit teplý oběd, přestože Slavice byly od rána bez elektřiny. A tak jsme dnes ve Slavicích museli oželet jen točené pivo a limonádu.

 V úterý 4. května bylo ráno chladno a drobně poprchávalo. Při prezentaci na turnaj v pétanque (což byla 4. etapa grantového projektu "Pohybem ke zdraví 2010") se přesto na hřištích v areálu Laguna v Třebíči sešlo 55 našich členů. Soutěžící byli rozlosováni do skupin - turnaj začal a déšť ustal. Do semifinále postoupili: skupina A - Jirovský, Hašek, Vejmělková, skupina B - Píša Pavel, Karasová, Kašpárek. Vítězi těchto skupin se stali Jirovský a  Kašpárek, kteří se utkali ve finále. V utkání velmi dobré úrovně po napínavém souboji zvítězil Zdeněk Jirovský 7:4. Výsledky po 4. etapách hledejte (jako vždy) v Hlavních zprávách.

 V úterý 11. května 2010 ráno byla po noční bouřce s krupobitím Třebíč zahalena mlhou. Na ten den jsme měli naplánován výlet na Vodní dílo Dalešice a projížďku lodí Vysočina po Dalešické přehradě. Před branami vodní elektrárny nás však uvítalo sluníčko a příjemná průvodkyně. V Informačním centru nám byl promítnut film o elektrárně a poté jsme navštívili její provoz. Zejména přiváděcí potrubí o rozměru 625 cm působilo impozantně.

Po této exkurzi jsme se přesunuli do kramolínského hostince, kde jsme měli připravený oběd a po něm jsme ve 14 hodin nastoupili na loď Vysočina, z níž jsme při 2 hod. plavbě poznávali Dalešickou přehradu. Dobrou náladu dotvrdilo dobré počasí - i přes pesimistické prognózy meteorologů jsme nezmokli !

V úterý 1.června 2010 se v třebíčském Domě zahrádkářů uskutečnilo finále letošního grantového projektu "Pohybem ke zdraví 2010". Této akce se zúčastnilo 44 členů. Ve finále měli právo soutěžit o konečné umístění ti, kteří se po předchozích 4 etapách projektu umístili do 24.místa.

První disciplíny se zúčastnili všichni finalisté a jejich úkolem bylo za 5 minut vyrobit z archu papíru vlaštovku či šipku a hodit ji co nejdále. Tento úkol nejlépe splnila Dana Karasová, ale i výkony ostatních byly o třídu lepší než loni. Nejlepších 16 postoupilo do další soutěže.

Druhou disciplínou bylo zachycení  míčku, upoutaného do nádobky. Bylo potřeba zachytit míček 3x v co nejkratším čase. Zvítězila Hana Bukovská časem 6:44 sec. před Evou Bártovou (7:56 sec.) a Pavlem Píšou (7:88 sec.). Nejlepších 8 postoupilo do závěrečné finálové soutěže, jíž byla hra zvaná "piškvorky".

Pro 1 partii "piškvorek" platil časový limit 5 minut, během nichž měli soutěžící vytvořit "piškvorku" z 5 shodných znaků. Nutno říci, že časový limit nebyl ani jednou vyčerpán. V 1.kole vyhrál Pavel Píša nad Karasovou, Bukovská nad Kouřilovou, Vejmělková nad Karasem a Kašpárek nad Bártovou. V semifinále překvapivě bodovaly ženy : Bukovská porazila Píšu a Vejmělková Kašpárka a tak finále bylo vyloženě  záležitostí žen. V něm vyhrála Hana Bukovská.

Po ukončení finále byli dekorováni nejlepší muž (celkový vítěz) - Pavel Píša a nejlepší žena (celkově 3.) - Draha Vejmělková a na jejich počest bylo vyhlášeno taneční sólo. Po něm pokračovala akce volnou zábavou a tancem při hudbě pana Petze.

V pondělí 12. července 2010 byla v Hudebním oddělení Městské knihovny v Třebíči nainstalována a zahájena výstava prací našich členů v "Knoflíkové soutěži". Výstava potrvá do 20. srpna 2010 a srdečně Vás na ni zveme.

 Ve čtvrtek 19. srpna 2010 jsme měli na programu zájezd do Kroměříže a Olomouce. O zájezd byl velký zájem a byl vyprodán již dávno před termínem. V 7 hodin ráno přišlo všech 49 účastníků k autobusu včas a tak jsme za krásného letního počasí vyjeli směrem Kroměříž. Cesta byla bez problémů a v Kroměříži zbyl i čas na osobní volno. V 10 hodin jsme se s průvodcem MKS Kroměříž vydali na okružní prohlídku historického města, které je (jako jedno z prvních v ČR) zapsáno na seznamu Kulturního dědictví UNESCO. Následně jsme si prohlédli krásnou Květnou zahradu.

Poté jsme přejeli do Olomouce a navštívili květinovou výstavu FLORA 2010, kde nádherné expozice květin a rostlin potěšily oko a pohladily duši každého návštěvníka. Na výstavišti bylo i velké množství všemožných stánků a tak jsme mohli potěšit i chuťové buňky, zakoupit cokoliv užitečného i zbytečného, abychom přesně načas odjížděli z Olomouce do Třebíče.

Zájezd se vydařil a je možné ho brát jako "návnadu" na další plány, protože jak v Kroměříži, tak v Olomouci se dá strávit bez nudy celý den.

V pondělí 4. října 2010 byly ve 13:00 hod. v hlavním sále budovy Forum v Třebíči zahájeny Dny zdraví. V předsálí jsme na jednom z panelů prezentovali naši činnost při letošním grantovém projektu "Pohybem ke zdraví 2010". V hlavním sále se zpívalo, tančilo, cvičilo. V malém sále, kde se měřil tlak krve, cukr, cholesterol a dech, byla neustále fronta především seniorů. Kdo přišel a pobyl, tak nelitoval, protože prožil příjemné odpoledne.

 V úterý 5. října 2010  za velice sychravého počasí se v Libušině údolí v Třebíči uskutečnil veřejný test zdatnosti v nordic walking pro seniorskou veřejnost. Uspořádala ho naše ZO ve spolupráci se Zdravým městem Třebíč. Po úvodní instruktáži o správné chůzi s hůlkami p.Hurta se přítomní snažili ujít 550 metrů dlouhý okruh v co nejkratším čase. Zvítězili všichni - především tím, že přišli i v nečase a měli chuť pro sebe něco udělat. V blízké budově Všeobecné zdravotní pojišťovny jsme si nechali změřit tlak krve, cholesterol a cukr. Kdo přišel, byl odměněn malým dárkem.

 

 

www stránky v roce 2010  vedl a doplňoval pan Jan Bukovský.