Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj 2020

 

 

ZPRAVODAJ 2020

 

Výbor ZO přeje všem svým členům i jejich rodinám v roce 2020

 

                          stálé zdraví, mnoho spokojenosti a pohody.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Vážení členové !                                                                                                                                            

Ve zpravodaji najdete opět pouze základní informace. Více aktualit najdete vždy na internetu na naší: www.spcchzo-trebic.cz a na nástěnce ZO SPCCH v budově Sdružení zdravotně postižených Třebíč, Komenského nám.370/12, kde máme kancelář. Úředním dnem je pracovní středa. Od 9,00 ­- 10,30 si můžete v kanceláři vyřídit různé záležitosti (přihlášky na zájezdy, placení příspěvků, aktuální informace apod). Stále platí, že výbor je ochoten pomoci řešit vaše problémy. Doporučujeme využívat elektronickou poštu na naší mailové adrese: spcchzotr@centrum.cz.

 

V roce 2019 se konalo mnoho hezkých společných akcí v rámci projektu Zkvalitnění a usnadnění života seniorů pohybem a vzděláváním. Po zhodnocení činnosti ZO za rok 2019 výbor konstatuje, že i tento rok byl dalším úspěšným rokem v historii ZO SPCCH Třebíč. Oživit jednotlivé akce si můžete prohlédnutím našich internetových stránek nebo nahlédnutím do velmi hezké kroniky ZO. Z každé akce máme zpracovanou fotodokumentaci s výstižným komentářem.

          V roce 2018 byl zvolen nový výbor a kontrolní komise. Členská základna je dostatečně široká, každým rokem se přihlašují další členové a máme již 320 členů.

         

Organizační záležitosti:

 1. Opět připomínáme nejdůležitější základní povinnosti našich členů:
 1. nejpozději do 8. března 2020 zaplatit roční členský příspěvek ve výši 150.- Kč. Úhrada bude provedena prostřednictvím úsekových důvěrníků, mimotřebíčští u pí. Divišové v úřední den v kanceláři, případně na výroční členské schůzi. Po zaplacení bude předán Zpravodaj 2020 a členská  známka na rok 2020.  Zájemce, který bude přijat do ZO ve druhém pololetí roku zaplatí 75,- Kč.
 2. zúčastnit se výroční členské schůze a po příchodu se nechat zaevidovat u prezence. Na schůzi bude zajištěno občerstvení za poplatek 50, - Kč. Po ukončení oficiální části schůze bude k tanci a poslechu hrát živá hudba, vstupné se neplatí. Pro všechny je zajištěna bezplatná šatna. Správa areálu si nepřeje nosit kabáty do sálu a proto je musíme odkládat v šatně.  
 1. Schůze výboru ZO se konají ve středu od 10.00 hod. a to 8. ledna, 12. února, 11. března, 8. dubna, 13. května, 17. června, 9. září, 7. října,11. listopadu a 9. prosince. Porada celého vedení ZO tj. výboru, kontrolní komise, kronikářky, úsekových důvěrníků a hostů bude v pátek 11. prosince ve 14.00 hodin.
 2. Akce, které se budou konat v tělocvičně, vyžadují přezutí do vlastních přezůvek.
 3. Vycházky a výlety do okolí Třebíče. Na tyto akce se nebude přihlašovat – stačí přijít v určený termín na místo srazu a odtud se pojede autobusem, vlakem či pěšky do cíle. 
 4. Zájezdy a pobyty. Přihlášení na zájezd včetně úhrady je možné v úřední hodiny každou středu od 3. dubna. Termíny přihlášení a úhrady rekondičních pobytů budou oznámeny na výroční členské schůzi, uvedeny v aktualitách na našich internetových stránkách a vyvěšeny na nástěnce. V ceně rekondičních pobytů je zahrnuta doprava, ubytování a plná penze. Cena nezahrnuje úhrady případných zájezdů a návštěv památek a placených zajímavostí. Při odhlášení ze zájezdu bude vrácení uhrazené částky individuálně posuzovat výbor ZO v návaznosti na důvod odhlášení. Prioritou je povinnost nalezení náhrady odhlašujícím se členem. Rekondiční pobyty zajištuje okresní organizace SPCCH.

Upozornění: ZO nezajišťuje na jednotlivé akce, tj. vycházky, výlety, zájezdy a rekondiční pobyty pojištění účastníků. Každý účastník je povinen si uzavřít vlastní úrazové nebo životní pojištění.

 1. Cvičení. Každé pondělí a čtvrtek od 15.00 – 16.00 hod. je zajišťováno rekondiční cvičení v naší tělocvičně.

  

7) Půjčování věcí.

Členům ZO se nabízí možnost zapůjčení přístrojů a věcí (za mírný poplatek) a to vždy v úřední den, tedy ve středu od 9.00 do 10.30 hodin.

 • měřič krevního tlaku 10.- Kč na 14 dní
 • sada na petangue 10.- Kč na týden
 • pár holí na kondiční chůzi 10.- Kč na týden

 

Funkcionáři ZO SPCCH Třebíč

          předseda :              Oldřiška Pavlíčková          telefon 732800785

          místopředseda :     Karel Uhlíř                        telefon 725672439

          hospodářka :          Jana Pohořelická              telefon 736610894

          členové :                Marie Divišová                  telefon 721613782

                                       Věra Smirnovová

                                       Anna Tomková

          předseda RK          Marie Řídká

          člen RK                  Jaroslava Holbová

          člen RK                  Stanislav Kneslík

          kronikářka :            Eva Píšová

          cvičitelky :              Eva Tomanová, Jarmila Kopečná

          Úsekoví důvěrníci : Marie Hašková, Stanislava Dvořáková, Marie Divišová, Jenovefa Ibehejová, Ludmila Jalůvková, Jana Hobzová, Vlastimila Holanová, Miloslava Krátká, Jana Kuchyňková,  Marta Pelánová, Miluše Píšová, Kristína Vacková, Jitka Vaňková, Margita Uhlířová.

         

 

Přihlášení a úhrada pobytů 2020

Zápisy se provádějí v pondělí od 9.00 hod.v kanceláři OO na Komenského nám. č.370 / 12. Termíny přihlášení vzhledem k úhradě záloh musí být již začátkem roku.

 1. JÁNSKÉ LÁZNĚ 20.ledna , cena 4500,- Kč
 2. PIEŠŤANY 17. února, cena 4800,- Kč. Při přihlašování je nutné předložit občanský průkaz a znát poštovní směrovací číslo bydliště ( zahraniční destinace.)
 3. LUHAČOVICE 24. února, cena 5000,- Kč
 4. DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH  23. března, cena: 4500,- Kč

         

          Veškeré informace k pobytům budou poskytnuty při přihlášení.

 

Plán akcí na rok 2020

datum

čas

akce

místo

21. ledna

14.20

Dvořákův betlém Vladislav

vlakové nádraží

6. března

14.00

Výroční členská schůze

Dům Zahrádkářů

21. dubna

13.00

Vycházka Pekelňák, Střítež

poliklinika Vltavínská

24.března

8.30

Předvelikonoční výstava Velké Meziříčí

vlakové nádraží

13. - 18. květen

 

Piešťany

autobusové nádraží

19. května

7.30

Lednice

autobusové nádraží

26. května

7.30

Lednice

autobusové nádraží

6. – 13. června

 

Rekondiční pobyt Luhačovice

autobusové nádraží

16. června

14.00

Turnaj v Petanque

Domov seniorů Curieových

8.-15.července

 

Jánské Lázně

autobusové nádraží

29. srpna – 5. září

 

Deštné v Orlických horách

autobusové nádraží

říjen 

 

Letiště Náměšť

autobusové nádraží

říjen 

 

Den seniorů a Týden zdraví

Třebíč

2. října

14.00

Podzimní členská schůze

Dům Zahrádkářů

16. října

15.00

Zájezd do sklípku Sedlešovice

autobusové nádraží

8. prosince

8.20

Předvánoční výstava            V. Meziříčí

vlakové nádraží

prosinec 

 

Vánoční posezení s Klubem seniorů

Národní dům

11. prosince

14.00

Slavnostní zasedání vedení ZO

Tělocvična

 

Termín pobytu byl změněn až po vytisknutí Zpravodaje 2020

 

V Třebíči dne 20. 11. 2019                                               Oldřiška Pavlíčková