Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj 2019

ZPRAVODAJ 2019

 

Výbor ZO přeje všem svým členům i jejich rodinám v roce 2019

stálé zdraví, mnoho spokojenosti a pohody.

 

  Vážení členové !

Ve zpravodaji najdete opět pouze základní informace. Více aktualit najdete vždy na internetu na naší: www.spcchzo-trebic.cz a na nástěnce ZO SPCCH v budově Sdružení zdravotně postižených Třebíč, Komenského nám.370/12, kde máme kancelář. Úředním dnem je pracovní středa. Od 9,00 ­- 10,30 si můžete v kanceláři vyřídit různé záležitosti (přihlášky na zájezdy, placení příspěvků, aktuální informace apod). Stále platí, že výbor je ochoten pomoci řešit vaše problémy. Doporučujeme využívat elektronickou poštu na naší mailové adrese: spcchzotr@centrum.cz.

           V roce 2018 se konalo mnoho hezkých společných akcí v rámci projektu Zkvalitnění a usnadnění života seniorů pohybem a vzděláváním. Po zhodnocení činnosti ZO za rok 2018 výbor konstatuje, že i tento rok byl dalším úspěšným rokem v historii ZO SPCCH Třebíč. Oživit jednotlivé akce si můžete prohlédnutím našich internetových stránek nebo nahlédnutím do velmi hezké kroniky ZO. Z každé akce máme zpracovanou fotodokumentaci s výstižným komentářem.

          V roce 2018 byl zvolen nový výbor a kontrolní komise. Členská základna je dostatečně široká, každým rokem se přihlašují další členové a máme již 316 členů.

 Organizační záležitosti:

 1. Opět připomínáme nejdůležitější základní povinnosti našich členů:
 1. nejpozději do 8. března 2019 zaplatit roční členský příspěvek ve výši 120.- Kč. Úhrada bude provedena prostřednictvím úsekových důvěrníků, mimotřebíčší u pí. Divišové v úřední den v kanceláři, případně na výroční členské schůzi. Po zaplacení bude předán Zpravodaj 2019 a členská  známka na rok 2019.  Zájemce, který bude přijat do ZO ve druhém pololetí roku zaplatí 60,- Kč.
 2. zúčastnit se výroční členské schůze a po příchodu se nechat zaevidovat u prezence. Na schůzi bude zajištěno občerstvení za poplatek 40, - Kč. Po ukončení oficiální části schůze bude k tanci a poslechu hrát živá hudba, vstupné se neplatí. Pro všechny je zajištěna bezplatná šatna. Správa areálu si nepřeje nosit kabáty do sálu a proto je musíme odkládat v šatně.  
 1. Schůze výboru ZO se konají ve středu od 10.00 hod. a to 9. ledna, 13. února, 13. března, 10. dubna, 15. května, 19. června, 4. září, 9. října,13. listopadu a 11. prosince. Porada celého vedení ZO tj. výboru, kontrolní komise, kronikářky, úsekových důvěrníků a hostů bude v pátek 13. prosince ve 14.00 hodin.
 2. Akce, které se budou konat v tělocvičně, vyžadují přezutí do vlastních přezůvek.
 3. Vycházky a výlety do okolí Třebíče. Na tyto akce se nebude přihlašovat – stačí přijít v určený termín na místo srazu a odtud se pojede autobusem, vlakem či pěšky do cíle. 
 4. Zájezdy a pobyty. Přihlášení na zájezd včetně úhrady je možné v úřední hodiny každou středu od 3. dubna. Termíny přihlášení a úhrady rekondičních pobytů budou oznámeny na výroční členské schůzi, uvedeny v aktualitách na našich internetových stránkách a vyvěšeny na nástěnce. V ceně rekondičních pobytů je zahrnuta doprava, ubytování a plná penze. Cena nezahrnuje úhrady případných zájezdů a návštěv památek a placených zajímavostí. Při odhlášení ze zájezdu bude vrácení uhrazené částky individuálně posuzovat výbor ZO v návaznosti na důvod odhlášení. Prioritou je povinnost nalezení náhrady odhlašujícím se členem. Rekondiční pobyty zajištuje Sdružení zdravotně postižených Třebíč ve spolupráci s okresní organizací SPCCH.

Upozornění: ZO nezajišťuje na jednotlivé akce, tj. vycházky, výlety, zájezdy a rekondiční pobyty pojištění účastníků. Každý účastník je povinen si uzavřít vlastní úrazové nebo životní pojištění.

 1. Cvičení. Každé pondělí a čtvrtek od 15.00 – 16.00 hod. je zajišťováno rekondiční cvičení v naší tělocvičně.

      7. Půjčování věcí.

Členům ZO se nabízí možnost zapůjčení přístrojů a věcí (za mírný poplatek) a to vždy v úřední den, tedy ve středu od 9.00 do 10.30 hodin.

 • měřič krevního tlaku 10.- Kč na 14 dní
 • sada na petangue 10.- Kč na týden
 • pár holí na kondiční chůzi 10.- Kč na týden

        Pravidla pro poskytování odměn členům ZO SPCCH                         Třebíč od 1.1.2016

 

 1. Věcná odměna – dárek v hodnotě 50,- Kč se poskytuje k životnímu výročí 70, 75, 80 a nad 80 let každým rokem. K dárku se připojuje písemné blahopřání. Na funkcionáře ZO se věcná odměna vztahuje až od věku 81 let. Věcná odměna se neposkytuje v roce vstupu do ZO.

 

          Funkcionáři ZO SPCCH Třebíč

          předseda :           Oldřiška Pavlíčková   telefon 732800785

          místopředseda :  Karel Uhlíř                  telefon 725672439

          hospodářka :       Jana Pohořelická       telefon 736610894

          členové :              Marie Divišová

                                       Věra Smirnovová

                                       Anna Tomková

          předseda RK        Marie Řídká

          člen RK                Jaroslava Holbová

          člen RK                Stanislav Kneslík

          kronikářka :           Eva Píšová

          cvičitelky :              Eva Tomanová, Jarmila Kopečná

          Úsekoví důvěrníci : Anna Benešová, Jaroslava Blažková, Marie Divišová, Jenovefa Ibehejová, Jana Hobzová, Vlastimila Holanová, Miloslava Krátká, Jana Kuchyňková, Anežka Machoňová, Marta Pelánová, Miluše Píšová, Margita Uhlířová, Kristína Vacková, Jitka Vaňková.

               Úřední den základní organizace: středa 9 – 10,30 hodin 

 

          Výbor OO SPCCH Třebíč:

          předseda:               Ing. Josef Kašpárek

          místopředseda:      Božena Janoušková ZO Výčapy

          hospodář:               Blažena Navrátilová

          členové:                 Karel Hašek, Věra Nevoralová ZO                                                          M.Budějovice, Karel Uhlíř.

         

          Kontrolní komise OO SPCCH

          Předseda:     Jaroslava Holbová

                              Marie Řídká

                              Věra Slatínská ZO Výčapy                                                            

              Úřední den okresního výboru: pondělí 9 – 10 hodin

 

Plán akcí na rok 2019

datum čas akce místo
8.března 14,00 Výroční členská schůze Dům Zahrádkářů
13.-18.března   Piešťany autobusové nádraží
16.dubna 13,00 Vycházka Pekelňák, Slavice poliklinika Vltavínská
14. května 7,30 Zájezd Kroměříž autobusové nádraží
21. května 7,30 Zájezd Kroměříž autobusové nádraží
8.-15. června   Rekondiční pobyt Luhačovice
18. června 14,00 Turnaj v Petanque Domov seniorů Curieových
3.-10. července   Rekondiční pobyt Jánské Lázně
17.-24. srpna   Rekondiční pobyt Karlova Studánka
10. září   Rozhledna Mařenka  
říjen   Den seniorů a Týden zdraví Třebíč
4. října 14,00 Podzimní členská schůze Dům Zahrádkářů
11. října 15,00 Zájezd do sklípku Sedlešovice autobusové nádraží
listopad 14,00 Přednáška o letectví knihovna
prosinec   Vánoční posezení s klubem seniorů Národní dům
13.prosince 14,00 Slavnostní zasedání vedení ZO tělocvična

 

 

 

V Třebíči dne 8. 11. 2018                   Oldřiška Pavlíčková