Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zpravodaj 2018

gtu.jpg

 

ZPRAVODAJ 2018

 

Výbor ZO přeje všem svým členům i jejich rodinám v roce 2018

 

stálé zdraví, mnoho spokojenosti a pohody

 

 

          Vážení členové !

 

Ve zpravodaji najdete opět pouze základní informace. Více aktualit najdete vždy na internetu na naší: www.spcchzo-trebic.cz a na nástěnce ZO SPCCH v budově Sdružení zdravotně postižených Třebíč Komenského nám.370/12,kde máme kancelář. Úředním dnem je pracovní středa. Od 9,00 ­- 10,30 si můžete v kanceláři vyřídit různé záležitosti (přihlášky na zájezdy, placení příspěvků, aktuální informace apod). Stále platí, že výbor je ochoten pomoci řešit vaše problémy. Doporučujeme využívat elektronickou poštu na naší mailové adrese: spcchzotr@centrum.cz.

 

V roce 2017 se konalo mnoho hezkých společných akcí v rámci projektu Zkvalitnění a usnadnění života seniorů pohybem a vzděláváním. Po zhodnocení činnosti ZO za rok 2017 výbor konstatuje, že i tento rok byl dalším úspěšným rokem v historii ZO SPCCH Třebíč. Oživit jednotlivé akce si můžete prohlédnutím našich internetových stránek nebo nahlédnutím do velmi hezké kroniky ZO.Z každé akce máme zpracovanou fotodokumentaci s výstižným komentářem.

          Rok 2017 byl posledním rokem pětiletého funkčního období. Na výroční členské schůzi 9. března 2018, která současně bude schůzí volební, musíme zvolit v souladu se stanovami SPCCH v ČR, z. s., nový perspektivní výbor a kontrolní komisi na další pětileté období. Prosíme proto všechny členy o aktivní spolupráci a očekáváme, že zvláště mladší generace se zapojí do funkcí. Členská základna je dostatečně široká, každým rokem se přihlašují další členové a máme již 320 členů.

         

 

Po volbách určitě dojde ke změně vedení ZO. Proto ve Zpravodaji není uveden přehled funkcionářů. Jmenovitý seznam vedení bude zveřejněn na našich internetových stránkách a na nástěnce v budově svazu až po prvním zasedání nového výboru a kontrolní komise, kde dojde k rozdělení funkcí.

Organizační záležitosti:

 1. Opět připomínáme nejdůležitější základní povinnosti našich členů:
 1. nejpozději do 9. března 2018 zaplatit roční členský příspěvek ve výši 120.- Kč. Úhrada bude provedena prostřednictvím úsekových důvěrníků, mimotřebíčští u pí. Krátké v úřední den v kanceláři, případně na výroční členské schůzi. Po zaplacení bude předán Zpravodaj 2018, členská  známka na rok 2018 a sjezdová známka. Zájemce, který bude přijat do ZO ve druhém pololetí roku zaplatí 60,- Kč.
 2. zúčastnit se výroční členské schůze a po příchodu se nechat zaevidovat u prezence. Na schůzi bude zajištěno občerstvení za poplatek 40, - Kč. Po ukončení oficiální části schůze bude k tanci a poslechu hrát živá hudba, vstupné se neplatí. Pro všechny je zajištěna bezplatná šatna. Správa areálu si nepřeje nosit kabáty do sálu a proto je musíme odkládat v šatně.  
 1. Schůze výboru ZO se konají ve středu od 10.00 hod. to 10.ledna, 14.února, 14.března, 11.dubna, 16.května, 20.června, 5.září, 10.října, 14.listopadu a 12.prosince. Porada celého vedení ZO tj. výboru, kontrolní komise, kronikářky, úsekových důvěrníků a hostů bude v pátek 14. prosince ve 14.00 hodin.
 2. Akce, které se budou konat v tělocvičně, vyžadují přezutí do vlastních přezůvek.
 3. Vycházky a výlety do okolí Třebíče. Na tyto akce se nebude přihlašovat – stačí přijít v určený termín na místo srazu a odtud se pojede autobusem, vlakem či pěšky do cíle.  Při výletu vlakem zajistí ZO společnou jízdenku.
 4. Zájezdy a pobyty. Přihlášení na zájezd včetně úhrady je možné v úřední hodiny každou středu od 4.dubna. Termíny přihlášení a úhrady rekondičních pobytů budou oznámeny na výroční členské schůzi, uvedeny v aktualitách na našich internetových stránkách a vyvěšeny na nástěnce. V ceně rekondičních pobytů je zahrnuta doprava, ubytování a plná penze. Cena nezahrnuje úhrady případných zájezdů a návštěv památek a placených zajímavostí. Při odhlášení ze zájezdu bude vrácení uhrazené částky individuálně posuzovat výbor ZO v návaznosti na důvod odhlášení. Prioritou je povinnost nalezení náhrady odhlašujícím se členem. Rekondiční pobyty zajištuje Sdružení zdravotně postižených Třebíč ve spolupráci s okresní organizací SPCCH

Upozornění: ZO nezajišťuje na jednotlivé akce, tj. vycházky, výlety, zájezdy a rekondiční pobyty pojištění účastníků. Každý účastník je povinen si uzavřít vlastní úrazové nebo životní pojištění.

 1. Cvičení. Každé pondělí a čtvrtek od 15.00 – 16.00 hod. je zajišťováno rekondiční cvičení v naší tělocvičně.

 

 1. Půjčování věcí.

Členům ZO se nabízí možnost zapůjčení přístrojů a věcí (za mírný poplatek) a to vždy v úřední den, tedy ve středu od 9.00 do 10.30 hodin.

 • měřič krevního tlaku 10.- Kč za 14 dní
 • sada na petangue 10.- Kč na týden
 • pár holí na kondiční chůzi 10.- Kč za týden

 

Plán akcí na rok 2018

datum čas akce místo
9. března 14.00 Výroční členská schůze Dům Zahrádkářů
17. dubna 13.00 Vycházka Pekelňák, Slavice poliklinika Vltavínská
15. května 7.30 Zájezd Vranov n. Dyjí autobusové nádraží
22. května 7.30 Zájezd Vranov n. Dyjí autobusové nádraží
2.- 9. června   Rekondiční pobyt Luhačovice
19. června 14.00 Turnaj v Petangue Domov seniorů Curieových
28.června-5.července   Rekondiční pobyt Jánské Lázně
25.srpna-1.září   Rekondiční pobyt Třeboň
11. září 12.15 Výlet vlakem do Náměště vlakové nádraží
říjen   Den seniorů a Týden zdraví Třebíč
5. října 14.00 Podzimní členská schůze Dům Zahrádkářů
12. října 15.00 Zájezd do sklípku Sedlešovice autobusové nádraží
9. listopadu 14.00 Přednáška: Rizika kolem nás, spotřebitelské problémy tělocvična
prosinec   Vánoční posezení s Klubem seniorů národní dům
14. prosince 14.00 Slavnostní zasedání vedení ZO tělocvična

 

V Třebíči dne 8. 11. 2017                             Ing. Josef Kašpárek